Fiche

Vrouwenraad over het Wetsontwerp houdende wijzigingen aan het Strafwetboek met betrekking tot het seksueel strafrecht (DOC 55 2141/001, 19 juli 2021)
Monographie
Document électronique
26 p.
Dossier ter voorbereiding van de toelichting tijdens een hoorzitting van de Commissie Justitie van de Kamer over het wetsontwerp houdende wijzigingen aan het Strafwetboek met betrekking tot het seksueel strafrecht op 19 oktober 2021.

Sujets

Localisation

Collection de bibliothèque - 1783.pdf