Documentatiecentrum

DOCUMENTEREN VAN HET BELEID
OP HET VLAK VAN GENDERGELIJKHEID

Het Documentatiecentrum Genderbeleid is gespecialiseerd in genderbeleid. Het verzamelt de documenten met betrekking tot gendergelijkheid van de verschillende bestuursniveaus en bijdragen vanuit de vrouwenbeweging (rapporten, standpunten, brochures, cijfers…). Op deze manier illustreert het Documentatiecentrum de wijze waarop genderbeleid vormt krijgt en vormt het de neerslag van evoluties in het debat op het vlak van gendergelijkheid.

Het documentatiecentrum ondersteunt daarnaast de projecten van Amazone en beantwoordt informatievragen.

Het Amazone-documentatiecentrum is partner van de e-library van het Resource and Documentation Centre van het Europees Instituut voor Gendergelijkheid (EIGE RDC).

Contacteer ons via:

Catalogus

De online bibliotheekcatalogus bevat het boekenbestand van het Amazone Documentatiecentrum Genderbeleid en verwijst naar een groeiend aantal elektronische equivalenten. In onze collectie vindt u beleidsdocumenten in verband met gendergelijkheid van de verschillende bestuursniveaus in België en belangrijke beleidsteksten van het Europese en internationale niveau. We refereren aan wetgeving en studies, persberichten, campagnes en sensibiliseringsmateriaal gefinancierd of op touw gezet door overheden. Maar evenzeer ontsluiten we standpunten, dossiers, publicaties en promotiemateriaal uit de vrouwenbeweging, die Amazone als kruispunt Gendergelijkheid ondersteunt.

Op zoek naar informatie rond een genderthema? Stuur dan een e-mail naar docu@amazone.be. Vermeld thema, doel en periode van uw zoekopdracht, de taal van uw documenten die u wilt consulteren (NL/FR/EN) en de deadline. Wij antwoorden u zo vlug mogelijk. U kan ons centrum ook bezoeken na afspraak.

E-LIBRARY VAN HET EUROPEES INSTITUUT VOOR GENDERGELIJKHEID (EIGE)

Sinds 2012 is het Documentatiecentrum partner van de Europese e-library, een grootschalig project opgezet door het Documentatiecentrum van het Europees Instituut voor Gendergelijkheid (EIGE. RDC). Consulteer meteen de e-library of bezoek de webpagina van het EIGE. RDC.

Online repertorium van organisaties voor gendergelijkheid

Het online repertorium met adresgegevens van meer dan 700 organisaties in België die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bezig houden met de gelijkheid van vrouwen en mannen en actief zijn in diverse sectoren.

U vindt er verenigingen uit het middenveld: belangengroepen, beroepsverenigingen, centra voor volwasseneneducatie, documentatie- en informatiecentra, drukkingsgroepen (inclusief vakbonden), onthaal- en hulpdiensten, overleggroepen, politieke verenigingen of partijen, sociaal-culturele verenigingen, studie- en onderzoekscentra, vormingsinstellingen en vrouwennetwerken en officiële instellingen, belast met gendergelijkheid.

De databank wordt regelmatig geactualiseerd! Vertegenwoordigt u een nieuwe vereniging of wenst u gegevens te wijzigen, aarzel dan niet om ons te contacteren via docu@amazone.be