Catalogus van het Amazone Documentatiecentrum Genderbeleid

De bibliotheekcatalogus bevat het boekenbestand van het Amazone Documentatiecentrum Genderbeleid en verwijst naar een groeiend aantal elektronische equivalenten of naar digital born publicaties die enkel online beschikbaar zijn. Grijze literatuur, d.w.z. documenten die niet formeel worden uitgegeven of commercieel verkrijgbaar zijn, vormt de hoofdbrok.

In onze collectie vindt u beleidsdocumenten in verband met gendergelijkheid van de verschillende bestuursniveaus in België en belangrijke beleidsteksten van het Europese en internationale niveau. We refereren aan wetgeving en studies, persberichten, campagnes en sensibiliseringsmateriaal gefinancierd of op touw gezet door overheden.

Maar evenzeer ontsluiten we standpunten, dossiers, publicaties en promotiemateriaal van de vrouwenbeweging die Amazone als Kruispunt Gendergelijkheid ondersteunt.

U vindt niet wat u nodig hebt? Aarzel niet om ons te contacteren.

Databank - Organisaties voor gendergelijkheid

Online databank met adresgegevens van meer dan 500 organisaties in België die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bezig houden met de gelijkheid van vrouwen en mannen en actief zijn in diverse sectoren.

U vindt er verenigingen uit het middenveld: belangengroepen, beroepsverenigingen, centra voor volwasseneneducatie, documentatie- en informatiecentra, drukkingsgroepen (inclusief vakbonden), onthaal- en hulpdiensten, overleggroepen, politieke verenigingen of partijen, sociaal-culturele verenigingen, studie- en onderzoekscentra, vormingsinstellingen en vrouwennetwerken en officiële instellingen, belast met gendergelijkheid.

De databank wordt regelmatig geactualiseerd! Vertegenwoordigt u een nieuwe vereniging of wenst u gegevens te wijzigen, aarzel dan niet om ons te contacteren.

Contact: docu@amazone.be