Fiche

Accueil extra-scolaire : une nouvelle approche! : guide pour un accueil centré sur l'enfant
Monographie
136 p. : ill.
Fatima Jalali (réd. finale); Ministère de l'Emploi et du Travail. secrétariat de la Commission du Travail des Femmes; Centre de Formation et de Documentation des Milieux d'Accueil
Deze gids wil een instrument bieden aan alle huidige en toekomstige initiatiefnemers die een opvangcentrum met een pedagogisch verantwoorde onderbouw willen oprichten. De gids bestaat uit zes hoofdstukken, waarvan elk hoofdstuk een thema belicht over de aanpak van initiatieven van buitenschoolse opvang. In het eerste hoofdstuk worden enkele basisprincipes van kinderopvang uiteengezet. In hoofdstuk twee komt de infrastructuur van buitenschoolse opvanginitiatieven aan bod. Hoofdstukken drie tot vijf belichten achtereenvolgens het omgaan met kinderen, de begeleiding en het contact met de ouders. Hoofdstuk zes tenslotte laat zien hoe men initiatieven van buitenschoolse opvang opbouwt.

Sujets

Collection de bibliothèque - 07.14.2/92/C.BE/2_FR

Volume/Partie Exemplaire Statut du prêt Date jusqu'à
- 07.14.2/92/C.BE/2_FR Non empruntable -