Fiche

De ervaringen van werknemers met vaderschapsverlof in België : een kwantitatieve studie
Monographie
Document électronique
99 p.
In dit onderzoek worden de ervaringen van mannen met betrekking tot vaderschapsverlof in kaart gebracht. De specifieke doelstellingen van het onderzoek waren: de kennis over het gebruik van vaderschapsverlof door werknemers vergroten; de eventuele problemen en knelpunten inzake vaderschapsverlof identificeren waarmee werknemers worden geconfronteerd; de karakteristieken van mannen die met dergelijke problemen worden geconfronteerd identificeren; de karakteristieken van werkgevers bij wie zich problemen voordoen identificeren; verbeterpunten voor de regeling inzake vaderschapsverlof formuleren. Hiertoe werd, via een schriftelijke enquête, een steekproef van 1.200 werkende mannen bevraagd die in 2008 vader zijn geworden.

Sujets