Fiche

Wetenschappelijk fenomeenonderzoek naar eergerelateerd geweld in België : aanbevelingen
Monographie
Document électronique
11 p.
De centrale doelstelling van dit onderzoek was het blootleggen van de diverse factoren en psychosociale en culturele processen die aan de oorsprong liggen van eergerelateerd geweld, en voorstellen te doen die het beleid en de aanpak met betrekking tot eergerelateerd geweld in België kunnen verbeteren. In dit onderzoek hebben we de aandacht toegespitst op vier sectoren die het grootste aandeel in de eerste- en tweedelijnshulp vertegenwoordigen, met name (1) politie en justitie, (2) onderwijs, (3) psychosociale hulpverlening en (4) gezondheidszorg.

Sujets