Fiche

Miet Smet : drie decennia gelijkekansenbeleid
Cockx, Romy (Auteur)
Monographie
Document électronique
146 p.
Deze publicatie volgt de levensloop van Miet Smet met de moeilijkheden en successen op haar politieke pad voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen. Het politieke parcours van Miet Smet is in deze publicatie gevat in vier thematische hoofdstukken die elkaar chronologisch deels overlappen. Het eerste gaat over haar jeugd en legt de relatie met de politieke loopbaan van haar vader, senator Albert Smet, die haar lanceerde in de (lokale) politiek. Ook haar andere politieke leerscholen komen hier uitgebreid aan bod. Haar voorzitterschap van de CVP-werkgroep Vrouw en Maatschappij beslaat grotendeels het tweede hoofdstuk, dat focust op haar inzet voor vouwenemancipatie en voor een sterkere positie van vrouwen in haar partij. Het derde hoofdstuk is volledig gewijd aan de jaren waarin Miet Smet als staatssecretaris en vervolgens minister verantwoordelijk was voor het federale gelijkekansenbeleid. Haar internationale ervaringen en prestaties tenslotte zijn samengebracht in het vierde hoofdstuk. Daarna volgt een korte nabeschouwing over haar politieke leerproces en haar omgang met de pers en de politieke cultuur.

Sujets

Localisation

Collection de bibliothèque - Edoc 513071 PDF

Collection de bibliothèque - 06.1/09/C.BE/1_NL