Fiche

Gelijkheid van werkende vrouwen en mannen : Europees Gemeenschapsrecht / Belgisch federaal recht: ♀=♂: basisdocumentatie januari 2022
Monographie
Document électronique
321 p.
De basisdocumentatie zag het licht in 1985 ter gelegenheid van een studiedag van de Commissie Vrouwenarbeid met het oog op de sensibilisatie van de juridische wereld rond de gelijkekansenproblematiek. Daarop is er een niet-aflatende vraag naar informatie op gang gekomen. De 'basisdocumentatie' werd in 1990 heruitgegeven en sindsdien jaarlijks bijgewerkt binnen het Federaal Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid door het Secretariaat van de Commissie Vrouwenarbeid, dat in 1992 de Directie van de gelijke kansen werd. Het personeel van deze directie werd in 2003 overgeheveld naar het Instituut. De basisdocumentatie blijft zijn publicatie rechtvaardigen en daarom heeft het Instituut beslist tot de voortzetting van dit project. De basisdocumentatie blijft zijn publicatie rechtvaardigen en daarom heeft het Instituut beslist tot de voortzetting van dit project. Deze uitgave vervangt en actualiseert de voorgaande tot op 1 januari 2022.

Sujets

Localisation

Collection de bibliothèque - 1763.pdf