Fiche

Feminisme: nog van deze tijd?: masterproef gender en diversiteit
Monographie
44 p.
Deze studie onderzoekt het beeld dat vandaag de dag rond feminisme heerst. Uit onderzoek blijkt dat de hoofdreden om jezelf geen feminist te noemen de negatieve connotatie is, maar wat deze connotatie juist inhoudt is niet geweten. Het is echter wel belangrijk dat mensen zich gaan identificeren als feminist, om de doelen van het feminisme te kunnen bereiken. De onderzoeksvraag luidt welke connotatie geven studenten burgerlijk ingenieur en studenten psychologie aan de Katholieke Universiteit Leuven aan feminisme. Dit wordt onderzocht door middel van een kwalitatief onderzoek bij 44 studenten burgerlijk ingenieur of psychologie. De resultaten wijzen erop dat we hierbij geen verschillen terugvinden tussen de twee studierichtingen en dat er relatief weinig verschillen zijn tussen man en vrouw. Ongeveer de helft van de participanten rapporteerden zowel positieve als negatieve connotaties, iets minder dan een kwart rapporteerden enkel positieve connotaties en een laatste kwart rapporteerden enkel negatieve connotaties. Verder hadden bijna de helft van de participanten twijfels over de term en een deel opteerde zelfs voor een verandering van de term. Tot slot wou maar een kwart van de participanten zichzelf feminist noemen en nog minder zag zichzelf ooit actief met feminisme bezig zijn. Deze studie toont dat er nog een lange weg te gaan is voor het feminisme, maar dat het niet onmogelijk is. Het onderzoek geeft aanknopingspunten en ideeën van hoe het feminisme zichzelf optimaal op de politieke kaart kan zetten.

Sujets

Localisation

Collection de bibliothèque - 1065.pdf