Fiche

Telewerk in functie van duurzaamheid in een post-Covid19-tijdperk: beleidsaanbevelingen vanuit een feministisch perspectief
Monographie
Document électronique
28 p.
Beleidsaanbevelingen rond telewerken vanuit een feministisch en duurzaamheidsperspectief. Zij werden geformuleerd als resultaat van de studiedag "Telewerk in functie van duurzaamheid in een post-Covid19-tijdperk: de vrouwenbeweging op scherp!", georganiseerd door Amazone, het kruispunt gendergelijkheid te Brussel op 8 oktober 2021. Zij zijn het resultaat van een kruisbestuiving tussen de koepelorganisaties uit de vrouwenbeweging en organisaties uit de klimaatstrijd.

Sujets

Localisation

Collection de bibliothèque - 1744.pdf