Fiche

Gendernieuws uit Europa 2022, nr. 1
Monographie
Document électronique
14 p.
De sociale ontwikkeling van de Europese Unie is één van de uitdagingen die een adequaat antwoord vereisen. Welke initiatieven werden al genomen en wat staat nog op de beleidsagenda? Wat is de stand van zaken van gendergelijkheid in de Unie? Hoe vordert de strijd tegen geweld op vrouwen en wat moet er nog gebeuren? Welke interessante studies werden recent gepubliceerd. Verneem meer over de actuele uitdagingen en mogelijke oplossingen in dit eerste nummer van 'Gendernieuws uit Europa' in 2022. Het nummer start met een beknopt overzicht van de sociale ontwikkeling van de Unie en van het werkprogramma 2022 van de Commissie. Daarna wordt ingegaan op de Mededeling van de Commissie om haatspraak en haatmisdrijven te erkennen als vorm van criminaliteit onder artikel 83 (1) van het Verdrag over de werking van de Europese Unie (VWEU), wat een rechtsgrondslag voor de ontwikkeling van Europese wetgeving op dit domein zou creëren. Het besluit van het Europees Parlement over de erkenning van gendergebonden geweld als misdrijf onder ditzelfde artikel van het VWEU sluit daar naadloos bij aan, evenals de resolutie van het Parlement over gelijkheid van mannen en vrouwen in de Unie, die ingaat op meerder aspecten van (on)gelijkheid en suggesties doet voor het beleid, o.m. wat betreft: de transitie naar een gendergelijke economie, geweld, strijd tegen de achteruitgang op vlak van vrouwenrechten, de klimaatcrisis en de noodzaak om een formele Raad voor gendergelijkheid op te richten. We focussen op enkele recente publicaties: de EIGE Index Gendergelijkheid 2021, het EIGE-informatiepakket over femicide, een studie over vrouwen en transport, onderzoek over het beleid van de lidstaten i.v.m. de deelname van vrouwen aan de raden van bestuur en een themanummer over gendergelijkheid met een overzicht van alle publicatie over rechten van vrouwen in de EU in 2021. Voor de Raad van Europa (COE) ligt de focus op het ontwerp van een Ministeriële Aanbeveling over de bescherming van de mensenrechten van migranten-, vluchtelingen- en asielzoekende vrouwen (aanvaarding voorzien voor maart-april 2022) en op de besluiten van de 20ste vergadering van het Comité Gendergelijkheid, waaronder de aanvaarding van het werkplan 2022 van het Comité.

Sujets

Localisation

Collection de bibliothèque - 1748.pdf