Fiche

Gendernieuws uit Europa 2022, nr. 2
Monografie
Elektronisch document
14 p.
Sociale ontwikkeling en genderongelijkheid bestrijden zijn twee pijlers van de Europese Unie, die van groot belang zijn voor gelijke rechten en kansen van vrouwen en mannen. In dit nummer vindt u informatie over (o.m.): de besluiten van de Raad over: transparante verloning, adequate minimumlonen, duurzaam werk gedurende de levensloop en de impact van artificiële intelligentie op de arbeidsmarkt; de prioriteiten op vlak van gendergelijkheid in het programma van het Franse en het nieuwe triovoorzitterschap; het voorstel van de Commissie voor een richtlijn over het voorkomen en bestrijden van geweld op vrouwen en van intrafamiliaal geweld; de rapporten en besluiten over gendergelijkheid in de EU van de Commissie en het Europees Parlement; het besluit van het Europees Parlement over de prioriteiten op gebied van gendergelijkheid in het buitenlands en ontwikkelingsbeleid (GAP III). We belichten enkele interessante websites en onderzoeken waaronder: een specifieke webpagina over bescherming van de mensenrechten in de EU; een webpagina over de prestaties van de EU regio's op vlak van gendergelijkheid; de studie van Eurofound over de mechanismen achter loonkloof; een onderzoek naar convergentie tussen de lidstaten op vlak van gendergelijkheid, op basis van de EIGE gendergelijkheidsindex; een overzicht van diverse recente publicaties.

Onderwerp

Plaatsnummer

Bibliotheekcollectie - 1797.pdf