Fiche

Vierde Nationaal Actieplan vrouwen, vrede, veiligheid (2022-2026)
Monographie
Document électronique
Bruxelles : Royaume de Belgique, 2022
38 p.
Om de concrete uitvoering van resolutie 1325 te bewerkstelligen, riep de VN Veiligheidsraad in 2004 alle lidstaten op om rond dit thema een eigen Nationaal Actieplan (NAP) uit te werken. België heeft aan deze oproep gevolg gegeven door een eerste NAP 2009-2012, een tweede NAP 2013-2016 en een derde NAP 2017-2021 aan te nemen. Het vierde NAP werd op 25 februari 2022 aan de Ministerraad voorgesteld en bestrijkt de periode 2022-2026. Dit vierde NAP is onderverdeeld in 6 prioritaire doelstellingen. Deze zijn: 1. Bevorderen van de implementatie van het internationaal normatief kader; 2. Integreren van de genderdimensie in de Belgische acties rond conflict, vrede en veiligheid; 3. Strijden tegen alle vormen van geweld ten aanzien van vrouwen en meisjes, in het bijzonder seksueel geweld; 4. Bevorderen van de deelname van vrouwen aan besluitvorming inzake vrede en veiligheid en de preventie, beheer en oplossing van conflicten; 5. Ondersteunen van de Vrouwen, Vrede en Veiligheid Agenda; 6. Opvolgen en monitoren van de uitvoering van de Vrouwen, Vrede en Veiligheid Agenda en het NAP.

Sujets

Localisation

Collection de bibliothèque - 1809.pdf