Fiche

Genderonderzoek naar werksituatie en salaris bij de vlaamse overheid [Rapport statistiek Vlaanderen 2021/8]
Monographie
Document électronique
Bruxelles : Vlaamse Overheid, 2021
62 p.
Met bijlagen
Het rapport geeft de belangrijkste resultaten van het Genderonderzoek Vlaamse overheid (GOVO) weer. Het GOVO-onderzoek is een initiatief van de dienst Diversiteitsbeleid van de Vlaamse overheid en wordt uitgevoerd in samenwerking met Statistiek Vlaanderen (SV). Het doel is de gender(on)gelijkheid bij de werknemers van de Vlaamse overheid in kaart te brengen, in relatie tot andere belangrijke factoren zoals functieniveau, leeftijd, werktijden, anciënniteit en statuut. Het onderzoek behandelt stap voor stap de componenten van de werksituatie en het salaris van de werknemers van de Vlaamse overheid.

Sujets

Localisation

Collection de bibliothèque - 1811.pdf + 1812.pdf