Fiche

Advies nr. 31 van 12 juli 1982 betreffende de weerslag die de beschermende wetgevingen, zoals vervat in het artikel 123 van de wet van 4 augustus 1978 tot economische heroriëntering, hebben op de toegang van de vrouwen tot het arbeidsproces
Monographie
9 p.
Ministère de l'Emploi et du Travail. Commission du Travail des Femmes

Sujets

Collection de bibliothèque - 07.11/82/C.BE/1_FR/NL

Volume/Partie Exemplaire Statut du prêt Date jusqu'à
- bc07.11/82/C.BE/1_FR/NL Non empruntable -